FOC I CENDRES < Volver

Els textos d’aquest llibre de poemes Foc i Cendres podrien titular-se  Pagines viscudes tenen vida, tenen somnis, ideals, esperances, il·lusions, tristesa, imatges plenes de llum, ironies a traves de cançons. Es llegeix bé i no es avorrit

Les il·lustracions en color son petites obres d’art creades per Rosa Gelpí de Dexeus.

També resulta interessant i curiós pels capítols de prosa afegits al final i que il·lustren una personalitat humana: la de l’autora, que ha tingut una vida plena i rica en experiències.

Es un llibre apte per ser ofert als amics