NOTES DE PREMSA

  TIPUS PREMSA

La Gaseta de Sabadell


RECULL DE RECORDS.
Josep Maria Dexeus i Trias de Bes
J.L. Vilaró
ATENEU BARCELONES. BARCELONA BIBLIOTECA VAPOR BADIA. SABADELL